|     یکشنبه, 3 مرداد 1400

آدرس: یزد میدان مهدیه - ابتدای بلوار منتظر قائم ساختمان شماره 205

تلفن  دپارتمان تورهای اروپا و بخش ویزا: 36289005-035

تلفن دپارتمان تورهای آسیا:36289006-035

روابط عمومی و توسعه فروش: 36285467-035

تلگرام:shamimtourism@